Yönerge Nedir?

Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.Bu buyrukların yazılı olduğu belge.Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Direktör
Direktörlük
Yönetmenlik
Direme
Diremek
Diren
Dirgen
Dirençli
Resistive
Dirençsizlik